Tantárgy ismertető - Pszichológia és személyiségfejlesztés I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPPS11NNBTMPKnincs3
Tematika
A tárgy megalapozza a pszichológia alapfogalmait, szemléleti kereteit. A gyakorlatokon visszaigazolást ad a tanári szerep elvárásairól, megismertet a szerep elemzésének módjával és a reflexiók kezelésének módszerével.
Irodalom
  • Dr. Tordai Zita:Pszichológia és személyiségfejlesztés I. E-learning Moodle Óbudai Egyetem
  • E. A. Bennet (1999): Az igazi Jung (1., 2. és 3. fejezet). Animula Egyesület. ISBN 963 408119 3 (Beszerezhető: Animula Egyesület, 1021 Bp. Hűvösvölgyi u. 116.)
  • C. Rogers (2003): Valakivé válni (1. fejezet. Ez vagyok én. 29-57. oldal) Edge 2000 Bp. ISBN 963 210 401 3
  • Suplicz Sándor(2011): A SZEREPSZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSE – SZENZITÍV (MIKRO)TANÍTÁS - ELEMZÉS
  • N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak, Osiris, Budapest, (1. fejezet A pszichológia nézőpontjai, irányzatai és módszerei. 15-22 2. fejezet Fejlődés és szocializáció. 29-50 valamint a kulcsfogalmak. 3. fejezet Az én fogalma, az énfejlődés elméletei 51-73 valamint a kulcsfogalmak. 4. fejezet A családi szocializáció jellemzői. 74-94 valamint a kulcsfogalmak. 5. fejezet Érzelmek. 96-118 valamint a kulcsfogalmak. 6. fejezet Az identitás alakulása: mi dől el serdülőkorban? 119-127 7. fejezet Arousal, aktiváció és személyiség. 154-168 9. fejezet A figyelem 215-223 valamint a kulcsfogalmak 10. fejezet Tanulás és emlékezés 225-241 valamint a kulcsfogalmak (fejezet végén!) 11. fejezet Az intelligencia 262-264 19. fejezet A tanári szerep, a hatalom és a tekintély problémái 418-451 22. fejezet. Kellemes problémák, pályaválasztás… 496-534)