Tantárgy ismertető - Pszichológia és személyiségfejlesztés I/1.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPPS11NNMTMPKnincs3
Tematika
A pszichológia fejlődéstörténete.
A modern pszichológia kialakulása, irányzatok: W. Wundt, Binet, I. Pavlov, B. Skinner, S. Freud, K. Lorenz, Piaget, K. Lewin, N. Chomsky, J. L. Moreno
C. G. Jung, C. Rogers, V. Frankl, Csíkszentmihályi M., G. Kelly
A gyermek és serdülőkor pszichológiai jellemzői. K.Lewin, Mérei F. Fejlődéselméletek: S. Freud, J. Piaget, E. Erikson, L. Kohlberg.
Identitás.
Pályaválasztás. Szocializáció.
Emlékezet.
Tanulás.
Stressz, konfliktuskezelés, iskolai konfliktusok elhárító mechanizmusok.
A személyiség, személyészlelés. Önismeret, lelki egészség. (zh)
Tudat. Tudatállapotok. Tudatmódosító szerek. Freund Tamás filmje.
Nevelési stílusok, családi hatások. (pót zh)
A hatalom árnyoldalai Zimbardo: Börtönkísérlet (film) Milgram: engedelmességi kísérlete, vezetési stílusok.
Munkahelyi elvárások
Irodalom
  • N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak, Osiris, Budapest, (1. fejezet A pszichológia nézőpontjai, irányzatai és módszerei. 15-22 2. fejezet Fejlődés és szocializáció. 29-50 valamint a kulcsfogalmak. 3. fejezet Az én fogalma, az énfejlődés elméletei 51-73 valamint a kulcsfogalmak. 4. fejezet A családi szocializáció jellemzői. 74-94 valamint a kulcsfogalmak. 5. fejezet Érzelmek. 96-118 valamint a kulcsfogalmak. 6. fejezet Az identitás alakulása: mi dől el serdülőkorban? 119-127 7. fejezet Arousal, aktiváció és személyiség. 154-168 9. fejezet A figyelem 215-223 valamint a kulcsfogalmak 10. fejezet Tanulás és emlékezés 225-241 valamint a kulcsfogalmak (fejezet végén!) 11. fejezet Az intelligencia 262-264 19. fejezet A tanári szerep, a hatalom és a tekintély problémái 418-451 22. fejezet. Kellemes problémák, pályaválasztás… 496-534)
  • E. A. Bennet (1999): Az igazi Jung (1., 2. és 3. fejezet). Animula Egyesület. ISBN 963 408119 3 (Beszerezhető: Animula Egyesület, 1021 Bp. Hűvösvölgyi u. 116.)
  • C. Rogers (2003): Valakivé válni (1. fejezet. Ez vagyok én. 29-57. oldal) Edge 2000 Bp. ISBN 963 210 401 3