Tantárgy ismertető - Pszichológia és személyiségfejlesztés I/2.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPPS22NLMTMPKnincs2
Tematika
A tárgy mérnökhallgatók számára választható. Mérnöktanári előképzésként beszámítható. A mérnöktanár-képzésben kötelező. A prezentációk és szerepjátékok során a gyakorlatban ismerheti meg a hallgató a prezentáció és a tanári szerep élményvilágát. A történtek elemzésben, értelmezésében a csoport és az oktató segítőként és nem bírálóként vesz részt. A tág keretek között választható prezentációk érdekessé teszik a foglalkozásokat. Az átélt élmények szerep- és személyiségformáló hatásúak.
Irodalom
  • Csíkszentmihályi Mihály (2001): Flow. Az áramlat. Akadémiai Kiadó, Budapest
  • Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest
  • A tanári szemlélet kulturális alapjai. Szerkesztette: Suplicz Sándor. Szöveggyűjtemény a Pszichológia és személyiségfejlesztés c. tantárgyhoz. 2009 Óbudai Egyetem TMPK Moodle intranet. ( Nem vizsgaköteles. A személyiségfejlesztő gyakorlatok segédanyaga.)