Tantárgy ismertető - Pszichológia és személyiségfejlesztés II

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPPS22NNBTMPKnincs4
Tematika
A tárgy támogatja az oktatói szerepmodell személyiségfüggő elemeinek felépülését. Elemzi az oktatóval/pedagógussal/tanárral szembeni elvárásokat. Magyarázatokat keres néhány, a diákokkal kapcsolatos viselkedési, kapcsolati probléma hátterére. A gyakorlatok az egyetemes morál és a kultúra néhány elemének átgondolásával, integrálásával segítik a saját oktatói szerepmodell kialakítását.
Irodalom
  • Suplicz Sándor (2016): Pszichológia II. Elektronikus jegyzet.
  • N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak, Osiris, Budapest.
  • Dr. Tordai Zita:Pszichológia és személyiségfejlesztés I. E-learning Moodle Óbudai Egyetem
  • Videó Böjte Csaba: Empátia, kommunikáció, konfliktuskezelés. (Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=CGeAs0TQ3lE&spfreload=10)