Tantárgy ismertető - Pszichológia és személyiségfejlesztés I/2.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPPS22NNMTMPKnincs2
Tematika
Féléves feladatok megbeszélése. Prezentációk vállalása.
Hallgatói prezentációk.
Hallgatói prezentációk.
Hallgatói prezentációk.
Hallgatói prezentációk.
Hallgatói prezentációk.
Hallgatói prezentációk.
Hallgatói prezentációk.
Hallgatói prezentációk.
Jövőkép.
Meggyőzés, vita.
Állásinterjúk.
Állásinterjúk.
Feladatbeadás, a félév értékelése.
Irodalom
  • C. Rogers (2003): Valakivé válni (1. fejezet. Ez vagyok én. 29-57. oldal) Edge 2000 Bp. ISBN 963 210 401 3 (Elérhető az interneten is Ilyen vagyok; Ez vagyok; vagy It's me címmel)
  • A tanári szemlélet kulturális alapjai. Szerkesztette: Suplicz Sándor. Szöveggyűjtemény a Pszichológia és személyiségfejlesztés c. tantárgyhoz. 2009 Óbudai Egyetem TMPK (A személyiségfejlesztő gyakorlatok segédanyaga.)