Tantárgy ismertető - Pszichológia és személyiségfejlesztés II/1.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPPS31NLMTMPK2.4
Tematika
A tárgy csak a mérnöktanárképzésre felvételt nyert hallgatók számára elérhető.
A tanári pályán gyakran előforduló konfliktusok pedagógiai és vezetői kihívások megoldásának pszichológiai hátterét tárja fel. Racionális gondolati konstrukciók, érzelmi és viselkedési elemek vizsgálatával. Bemutatja a tanárral, mint személyiséggel szembeni elvárásokat. Feltárja az önismereti valamint a tanári és vezetői munkában történő alkalmazási lehetőségeket. A féléves tananyag fontosabb elemei: a problémás diák, a tanár személye, tudatállapotok, meggyőzés, munkahelyi közérzet, Gordon modell, Rasmussen modell.
Irodalom
  • N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest
  • Bagdy Emőke (szerk.) (1997): A pedagógus hivatásszemélyisége. KLTE Pszichológiai Intézet, Debrecen
  • Fehér Irén (szerk.) (2001): Pedagógia és pszichológia szöveggyűjtemény. Comenius Bt., Pécs
  • Gordon T. (1990): T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. Gondolat Kiadó, Budapest
  • Gyarmathy Éva: Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában. Új Pedagógiai Szemle (1998/11)