Tantárgy ismertető - Pszichológia és személyiségfejlesztés II/1.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPPS32NNMTMPK2.4
Tematika
A tanár személye, szerepe, elvárások.
A tanár és a feladat mint személyiségfejlesztő.
A problémás diák, a bukás okai.
Tanulási zavarok.
Pedagóguskutatások, kompetenciák.
Alternatív iskolák, terápiás lehetőségek. Diáktanácsadó. Az iskolapszichológus szerepe. Bálint csoport.
Iskolai motiváció. Sikerorientáció, kudarctűrés.
Egyén és csoport. A szociometria értelmezése.
A csoportmunka hatása a személyiségfejlődésre.
Az iskola, mint szervezet. Az értékek és célok szerepe a fejlődésben. Zárthelyi.
Személyközi befolyásolás. Kongruencia. A meggyőző közlés. Antonius beszéde.
A Gordon módszer.
Ember-gép rendszerek kognitív pszichológiája, a Rasmussen modell. Zárthelyi pótlása.
Az elektronikus tanulás pszichológiai szempontjai.
Irodalom
  • N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest
  • Bagdy Emőke (szerk.) (1997): A pedagógus hivatásszemélyisége. KLTE Pszichológiai Intézet, Debrecen
  • Fehér Irén (szerk.) (2001): Pedagógia és pszichológia szöveggyűjtemény. Comenius Bt., Pécs
  • Gordon T. (1990): T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. Gondolat Kiadó, Budapest
  • Gyarmathy Éva: Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában. Új Pedagógiai Szemle (1998/11)