Tantárgy ismertető - Pszichológia és személyiségfejlesztés II/2.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPPS42NLMTMPK5.2
Tematika
A tárgy csak a mérnöktanárképzésre felvételt nyert hallgatók számára elérhető.
A prezentációk és szerepjátékok során a gyakorlatban továbbfejlesztheti a tanári szerep már megtapasztalt elemeit. Összehasonlíthatja korábbi élményeivel. A történtek elemzésben, értelmezésében a csoport és az oktató segítőként és nem bírálóként vesz részt. A tág keretek között választható prezentációk érdekessé teszik a foglalkozásokat. Az átélt élmények szerep- és személyiségformáló hatásúak. Az első gyakorlati félévhez képest szövegelemzéssel gazdagodik a tárgy.
Irodalom
  • A tanári szemlélet kulturális alapjai. Szerkesztette: Suplicz Sándor. Szöveggyűjtemény a Pszichológia és személyiségfejlesztés c. tantárgyhoz. 2009 Óbudai Egyetem TMPK