Tantárgy ismertető - Szakdolgozat

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSD12NNMTMPKnincs5
Tematika
A szakdolgozat és portfolió elkészítésének tartalmi és formai követelményei, a konzulens szerepe, a támogatás módszerei. A hallgató önálló munkájának támogatása.
Irodalom
  • TÁJÉKOZTATÓ a műszaki szakoktatói és mérnöktanári záróvizsga előkészítéséről, lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, végzős hallgatók részére http://tmpk.uni-obuda.hu/ugyintezes-szakdolgozat.php
  • Eco, U. (1991): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Gondolat K., Bp. 256 o.
  • Falus Iván (2004): A szakirodalom tanulmányozása. In: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Szerk.: Falus Iván. Műszaki K., Bp. 37-67. o.
  • Falus Iván (2004): A kutatási eredmények értelmezése, közlése. Uo. 515-539. o.
  • Tóthné Környei Márta (2004): Korszerű információkereső rendszerek a kutatás szolgálatában. Uo. 68-86. o.