Tantárgy ismertető - Szakképzés és gazdaság

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSG11NNMTMPKnincs2
Tematika
Az oktatás, a gazdaság és a társadalom kölcsönhatási mechanizmusa. Munkaerő-piaci trendek. A szakképzés és a munkaerőpiac kapcsolata. A társadalmi mobilitás és a munkaerő-szükséglet változásai. Motivációk és lehetőségek a munkaerő-piacon. A hosszú távú oktatástervezés módszerei. A munkaerőpiac és a szakképzés intézményei és azok feladatai. Jogi háttér, szabályozási rendszer bemutatása.
Irodalom
  • Szekeres Tamás: Szakképzés és gazdaság. BME, Budapest 1999.
  • Gazsó Ferenc – Gazsó Tibor – Laki László: Felnőttoktatási és –képzési lexikon. OKI Kiadó, Budapest 2002.
  • Szép Zsófia (szerk.): Szakképzés és gazdaság. OM, Budapest 1997.