Tantárgy ismertető - A szakmai gyakorlatok oktatásának módszertana II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSG22NLBTMPKnincs4
Tematika
A laboratóriumi gyakorlatok tanításának célja, feladatai, személyiségfejlesztő hatása, különös tekintettel a minőségi és környezettudatos szemlélet kialakítására.
Irodalom
  • Gregor Béla – Simon Győző: Műszaki mérések. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1999.