Tantárgy ismertető - Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSGI1NNMTMPK10.; 31.3
Tematika
Közös hospitálás a gyakorlóiskolában. Az órák értékelése az egyetemi vezetőtanár irányítása mellett.
Egyéni hospitálás a mentortanár óráin. Felkészülés a saját órák megtartására.
Egy összefüggő téma tanítása a mentortanár irányítása és felügyelete mellett.
A félévi munka értékelése az egyetemi vezetőtanár és a mentortanár bevonásával.
Irodalom
  • Rakaczkiné Tóth Katalin - Farkasné Gelei Júlia: Gyakorlatvezetés. SZIE GTK Tanárképző Intézet Kiadványai Gödöllő 2004
  • Hajdú Erzsébet (szerk.): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlathoz és dokumentumok elkészítéséhez. ELTE, BIP, 2003.
  • Pavlik Oszkárné – Szilágyi Imréné: Szaktanácsadók kézikönyve. Tanácsadás – fejlesztés. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2000.