Tantárgy ismertető - A szakmai gyakorlatok oktatásának módszertana I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSM11NLBTMPKnincs4
Tematika
A szakmai gyakorlatok tantárgy tartalma és sajátosságai. Az oktatási cél-, követelmény-, és feltételrendszerek. A munkatevékenység tanítás-tanulásának módszerei. Tanműhelyben, illetve vállalatoknál folyó gyakorlatok oktatásszervezési, módszertani kérdései. A munkaeszközök, a munkakörnyezet kezelésének, alkalmazásának tanítása-tanulása. A műhelygyakorlatok tanítás-tanulásának módszerei. A munkamódszer tanítási-tanulási sajátosságai, módszerei. A munkafogás, munkamódszer, munkaeljárás, munkaművelet, és a komplex munkafolyamatok tanítása és tanulása. A szakmai orientáló, a szakmai alapgyakorlatok és a speciális szakmai gyakorlatok tanításának módszerei, szervezési módjai, munkaformái. A modulrendszerű gyakorlati oktatás módszerei, a csúcstechnológiák tanítása.
Irodalom
  • Emőkey András – Rakaczkiné Tóth Katalin – Szilágyi Klára – Völgyesy Pál: A gyakorlati oktatás. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2004.
  • Kovács Miklós: A gyakorlati oktatásmódszertana. Széchenyi István Egyetem Győr 2008. 164.p.