Tantárgy ismertető - Szakmódszertan I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMG1NNMTMPKnincs3
Tematika
A műszaki rajz oktatás tantervi szabályozása. A rajztudás mint az általános műveltség része. A Nemzeti alaptanterv és a kerettanterv elemzése.
Kompetencia alapú tantervek. A rajztudás mint a szakmai műveltség része. A rajzoktatás helye és szerepe a szakmai orientációban és a szakképzésben. A hazai rajzoktatás történeti áttekintése. Az ábrázolási módok kialakulása és fejlődése. A téri-vizuális képességek rendszere. A legfontosabb rajzi témakörök tanításának módszertana. A tantárgy tanulásának sajátos módszerei. A rajzoktatásban alkalmazható legfontosabb stratégiák.
Irodalom
  • Kárpáti Andrea: A kamaszok vizuális nyelve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005*
  • Séra László – Kárpáti Andrea – Gulyás János: A térszemlélet. Comenius kiadó, Pécs, 2003*
  • Bálványos Huba – Sánta László: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció, Balassi Kiadó, Budapest, 1997*
  • Szatmári Béla: Fejezetek a géprajztanítás (szakrajztanítás) módszertanából, Tankönyvkiadó, Budapest, 1982
  • * bizonyos fejezetei