Tantárgy ismertető - Szakmódszertan

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMG2NNMTMPKnincs3
Tematika
A gépelemek illetve gépszerkezettan tanításának szakmódszertana minden olyan gépészeti tantárgy tanítására kiterjed, amely szerkezeti elemek kapcsolatait, azok egymásra hatását és a szerkezetek egészének működését tárja fel.
A tananyag a szakmódszertan súlyponti fejezeteit tekinti át már gyakorló tanárok számára. A tantárgyi tartalomra és a tantárgyi sajátosságokra való tekintettel a tanítási-tanulási folyamatban megvalósítható képesség- és készségfejlesztés lehetőségei mellett a tanulási motívációk megteremtésének eszközeit foglalja magában.
Irodalom
  • Tóth Béláné: A gépelemek tanításának módszertani kérdései (jegyzet) BL-335