Tantárgy ismertető - Szakmódszertan III.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMG3NNMTMPKnincs3
Tematika
Anyag- és gyártásismeret tantárgy tanításának-tanulásának elméleti megalapozása, elméleti ismeretek alkalmazásának elsajátíttatása. Szervezeti keretek, szervezési módok, stratégiák, módszerek, taneszközök bemutatása és azok tantárgyi sajátosságokat figyelembe vevő kiválasztásának ismertetése ill. szakszerű, biztonságos alkalmazásának megtanítása. A tantárgy tartalmának, háttértudományokkal és termeléssel való kapcsolatának bemutatása. A tantárgyi tanítás-tanulás céljának, feladatainak, követelményeinek elemzése.
Irodalom
  • Simon Béláné: Mérnökpedagógiai eljárások az anyag- és gyártásismeret tanítás-tanulásához (BMF-BGK jegyzet, 2001)