Tantárgy ismertető - Szakmódszertan III.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMH3NNMTMPKnincs3
Tematika
Az oktatási célok és tanulási eredmények, a tanítás-tanulási folyamat sajátosságai, tervezése, szervezése, irányítása a tantárgycsoportban. A tanórai és tanórán kívüli tanulás. A témák módszertani feldolgozásának elvi alapjai, technikái, folyamata, szaktanári teendők. A célszerű tanári és tanulói eljárások megválasztása a tananyag sajátosságainak figyelembevételével. A tanulók motiválása a tantárgyban. A tanulói aktivitást, differenciálást segítő tanulásszervezési és irányítási megoldások: önálló tanulói ismeret-feldolgozás, önálló megfigyelési feladatok, tanulókísérletek, stratégiák: a mesterfokú tanítás. A képességfejlesztés lehetőségei. A tanulást irányító , illetve az ellenőrzést szolgáló taneszközök és kidolgozásuk.
Irodalom
  • Simon Béláné. Mérnökpedagógiai eljárások az Anyag- és gyártásismeret tanítás-tanulásához. BMF BGK jegyzet, Bp. 2001.
  • Koncz Ferenc-Róka Gyuláné-Járfás Istvánné: Fémipari anyag- és gyártásismeret. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1982.
  • dr. Zorkóczi Béla: Metallográfia és anyagvizsgálat. Tankönyvkiadó, Bp. 1975.