Tantárgy ismertető - Szakmódszertan I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMI1NNMTMPKnincs3
Tematika
A tantárgy az informatika didaktikai jellegű kérdéseivel foglalkozik. Áttekinti az Informatika tárgy oktatásának cél- és követelményrendszerét, tanítás-tanulási folyamatának szervezeti- és munkaformáit. Hangsúlyt helyez az algoritmikus szemléletű tanítás-tanulási folyamat sajátosságaira és a számítógép-programozás oktatásának módszertani kérdéseire.
Irodalom
  • Tóth Péter: Fejezetek az informatika tanításának módszertanából (hardver, operációs rendszer, alkalmazói segédprogramok) . Bánki Donát Műszaki Főiskola, Budapest, 1996.
  • Tóth Péter: Oktatási stratégiák a szakképzésben. DSGI, 2012.