Tantárgy ismertető - Szakmódszertan II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMI2NNMTMPKnincs3
Tematika
A hallgatók megismertetése a hardverek-szoftverek, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok tanításának módszertani kérdéseivel.
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a számítástechnikai alapismertek tantárgy tanítási-tanulási folyamatában. A tanulók kreatív és kritikai gondolkodásának fejlesztése. Az induktív és a deduktív módszer alkalmazásának képessége.
Irodalom
  • Tóth Péter: Gondolkodásfejlesztés az informatika oktatásában Ligatura Kiadó, Budapest, 2004
  • Tóth Péter: Fejezetek az informatika tanításának módszertanából (hardver, operációs rendszer, alkalmazói segédprogramok, számítógépi hálózatok, Internet) rendszer, alkalmazói segédprogramok, számítógépi hálózatok, Internet)
  • Tóth Péter: A komplex gondolkodásfejlesztési stratégia szerepe az informatika módszertanban (publikáció)
  • Tóth Péter: A tanulói problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének stratégiái (publikáció)
  • Moodle kurzusbeli források