Tantárgy ismertető - Szakmódszertan III.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMI3NNMTMPKnincs3
Tematika
A tantárgy az alkalmazói ismeretek céljait, feladatait, módszertani sajátosságait tekinti át. Betekintést nyújt a programalkalmazások tartalmi sajátosságaiba, a tananyag feldolgozás lehetőségeibe, a produktív és reproduktív programalkalmazás jellegzetességeibe. Foglalkozik az ellenőrzés és értékelés kérdéseivel a programalkalmazások témakörében, valamint az informatikaoktatás tárgyi feltételeivel.
Irodalom
  • Tóth Péter: Fejezetek az informatika tanításának módszertanából (hardver, operációs rendszer, alkalmazói segédprogramok) . Bánki Donát Műszaki Főiskola, Budapest, 1996.
  • Tóth Péter: Oktatási stratégiák a szakképzésben. DSGI, 2012.
  • Szlávi Péter-Zsakó László: Az informatika oktatása. http://people.inf.elte.hu/szlavi/TAMOP-2/EgybenGeneralva/