Tantárgy ismertető - Szakmódszertan III.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMK3NLMTMPKnincs3
Tematika
Az anyagszerkezettan, illetve az anyagszerkezettan tanításának szakmódszertana minden olyan anyagszerkezethez kapcsolódó szakirányú tantárgy tanítására kiterjed, amely különböző szerkezeti szintek kapcsolatait, azok egymása épülését és a szerkezetek egészének működését tárja fel.
A tananyag a szakmódszertan súlyponti fejezeteit tekinti át már gyakorló tanárok számára. A tantárgyi tartalomra és a tantárgyi sajátosságokra való tekintettel a tanítási-tanulási folyamatban megvalósítható képesség- és készségfejlesztés lehetőségei mellett a tanulási motívációk megteremtésének eszközeit foglalja magában.
Irodalom
  • Tóth Béláné: A gépelemek tanításának módszertani kérdései (jegyzet) BL-335