Tantárgy ismertető - Szakmódszertan I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMM1NLMTMPKnincs3
Tematika
A tantárgy áttekinti a gazdasági és informatikai tárgyak oktatásának cél- és követelményrendszerét, tanítás-tanulási folyamatának szervezeti- és munkaformáit. Hangsúlyt helyez az algoritmikus szemléletű tanítás-tanulási folyamat sajátosságaira, a kreativitás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének lehetőségeire és módszereire.
Irodalom
  • Tóth Péter: Fejezetek az informatika tanításának módszertanából (hardver, operációs rendszer, alkalmazói segédprogramok) . Bánki Donát Műszaki Főiskola, Budapest, 1996.
  • Tóth Péter: Oktatási stratégiák a szakképzésben. DSGI, Budapest, 2012.
  • Szlávi Péter-Zsakó László: Az informatika oktatása. http://people.inf.elte.hu/szlavi/TAMOP-2/EgybenGeneralva/
  • Kádek István (szerk.): A gazdasági ismeretek tanításának módszertana. Eger, 2002.