Tantárgy ismertető - Szakmódszertan I

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMM1NNMTMPKnincs3
Tematika
Az algoritmikus szemlélet oktatási folyamatra gyakorolt hatásainak és módszertani vonzatainak vizsgálata egyértelműen megmutatja, hogy az algoritmikus szemlélet voltaképpen a rendszerszemlélet szükségszerű és automatikus érvényesítését jelenti. Az algoritmikus szemléletmód természetéből fakadóan hathatós segítséget nyújt a tananyag (különböző szintű egységeinek és egészének) világos rendszerezéséhez éppúgy, mint az oktatási gyakorlat legkülönbözőbb területein felmerülő feladatok áttekinthető, logikus megoldásmenetének tervezéséhez. Az algoritmikus gondolkodásra nevelés, az algoritmikus szemléletmód kialakítására való törekvés növeli az oktatás hatékonyságát általában, ugyanakkor a programozás elveinek és módszereinek elsajátítását is segíti.
Irodalom
  • Pentelényi Pál: Az algoritmikus szemléletmód kialakítása és fejlesztése a tanítási-tanulási folyamatban Ligatura Ltd., Budapest, 1999. 128 p.
  • http://www.banki.hu/%7Etkt/modszertan.php