Tantárgy ismertető - Szakmódszertan II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMM2NLMTMPKnincs3
Tematika
Cél:
A gazdasági ismeretkörök tanításának módszerei a közoktatás és a szakképzés, valamint a felnőttképzés területén. Megismertetni a hallgatókkal a szakképző iskolák szaktárgyainak oktatási célját, tantervi követelményeit, helyét az iskolatípus képzési rendszerében, valamint bemutatni azokat a módszertani lehetőségeket, amelyek segítségével a szakmai és pedagógiai feladatok megoldhatók.

• Az új OKJ struktúra, a modulrendszerű szakképzés.
• A szaktárgyak helye, szerepe a modulrendszerű képzésben.
• A központi szakmai programok, szakmai és vizsgakövetelmények.
• A kompetenciaalapú képzés a szakmai tárgyak oktatásában.
• Az általános oktatáselméleti ismeretek alkalmazása a modulrendszerű szakképzés tananyagegységeinek (szerződéskötés, gazdasági alapok, kommunikáció, tárgyalástechnika, marketing, vállalkozási ismeretek) oktatásában.
• Korszerű módszertani kultúra elsajátítása.
• Az oktatástervezés lépései, módszerek, munkaformák
• Szakma szerint választott témakörből gyakorlati foglalkozási feladat és a megtartott órák elemzése.
• A munkaformák és módszerek célszerű megválasztása és kombinációinak alkalmazása, az eszközrendszer célszerű használata és a tanulók eredményeinek reális értékelése.
• Az általános didaktikában tanultak alkalmazása a mikro-tanításitréning keretében.
• Új utak, képzési formák, lehetőségek a szakképzés megújításában.
• A szakterületen alkalmazható tankönyvek, taneszközök, oktatást segítő médiumok szakszerű értékelése, a tanulók egyéni sajátosságainak, felkészültségének megfelelő ismeretforrások kiválasztása, segédanyagok készítése.
Irodalom
  • Szakmai és vizsgakövetelmények ( NSZFI)
  • Új pedagógiai szemle
  • Szakképzési Szemle
  • Szakoktatás
  • Köznevelés
  • Felnőttoktatás
  • Munkaadó lapja