Tantárgy ismertető - Szakmódszertan II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMM2NNMTMPKnincs3
Tematika
A tantárgy a gazdasági ismeretkörök helyével, szerepével, oktatásának módszereivel foglalkozik a közoktatás, szakképzés és a felnőttképzés területén. Kiemelten tárgyalja a vállalkozási ismeretek, az üzleti gazdaságtan, az üzleti kommunikáció tantárgyak tanításának módszertani kérdéseit.
Irodalom
  • Kádek István (szerk.): A gazdasági ismeretek tanításának módszertana. Eger, 2002.