Tantárgy ismertető - Szakmódszertan III.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMM3NNMTMPKnincs3
Tematika
Az alkalmazói szoftverhasználat tanításának céljai és feladatai az oktatás különböző szintjein.
Az oktatandó alkalmazói szoftverek struktúrája, sajátosságai, oktatásának eszközrendszere és oktatásmódszertani szempontú elemzése I.
Az oktatandó alkalmazói szoftverek struktúrája, sajátosságai, oktatásának eszközrendszere és oktatásmódszertani szempontú elemzése II.
Az Internet szolgáltatásainak oktatása.
Mikrotanítás 1.
A különböző tantárgyak tanulásának segítése a Webről való adatgyűjtéssel. Az internetes szolgáltatások felhasználása a tanórákon.
Egy, nem informatikai témájú középiskolai óra megtervezése az Internet adta lehetőségek felhasználásával.
Mikrotanítás 2.
A szövegszerkesztés tanításának módszertani kérdései.
Zárthelyi dolgozat I.
A táblázatkezelés tanításának módszertani kérdései I.
A táblázatkezelés tanításának módszertani kérdései II.
Az adatbázis-kezelés tanításának módszertani kérdései I.
Az adatbázis-kezelés tanításának módszertani kérdései II.
Egyéb programalkalmazások tanításának módszertani kérdései I.
Egyéb programalkalmazások tanításának módszertani kérdései II.
Zárthelyi dolgozat II.
Zárthelyi dolgozat
Mikrotanítás pótlása (max. 3 fő)
Irodalom
  • Tóth Péter: Gondolkodásfejlesztés az informatika oktatásában Ligatura Kiadó, Budapest, 2004
  • Tóth Péter: Fejezetek az informatika tanításának módszertanából (hardver, operációs rendszer, alkalmazói segédprogramok, számítógépi hálózatok, Internet) rendszer, alkalmazói segédprogramok, számítógépi hálózatok, Internet)
  • Tóth Péter: A komplex gondolkodásfejlesztési stratégia szerepe az informatika módszertanban (publikáció, amely a Moodle rendszerből letölthető)
  • Tóth Péter: A tanulói problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének stratégiái (publikáció, amely a Moodle rendszerből letölthető)
  • Moodle kurzusbeli források