Tantárgy ismertető - Szakmódszertan I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMV1NLMTMPKnincs3
Tematika
A mérnöktanártanár felkészülése a tanórákra; tanmenet-, tematikus terv- és tanóraterv kidolgozása a szakképzési dokumentum-rendszer (SZVK, KP, intézményi szakképzési program) felhasználására építve. Az elektrotechnikai-elektronikai oktatás makro- és mikrostruktúrája. A szakmai kompetencia fejlesztés. A célorientált tanári és tanulói eljárások megválasztása a tananyagegységek sajátosságainak figyelembevételével. Elektrotechnikai-elektronikai alapfogalmak tanításának módszerei. Induktív és deduktív tananyag-feldolgozási stratégiák-, módszerek-, technikák alkalmazása a villamos alaptörvények-, tételek-, szabályok oktatásában. Tanulói teljesítmények mérésének módszerei, eszközei a szakmai képzés moduláris kimeneti követelményihez kapcsolódóan.
Irodalom
  • Makó Ferenc: A tanulás folyamata I-II-III. Budapest : Fontys-BMF, 2001.
  • Kadocsa László: Az atipikus oktatási módszerek Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 2006.
  • Kraiciné Szokoly Mária: Felnőttképzési módszertár. Új Mandátum Könyvkiadó : Budapest, 2004., ISBN: 9639494682
  • Pentelényi Pál: Az algoritmikus szemléletmód kialakítása és fejlesztése a tanítási-tanulási folyamatban. Ligatura Ltd., Budapest, 1999. 128 p.
  • Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás. Miért tanulunk jól vagy rosszul? Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Universitas Felsõokt. Lekt. : Budapest, 2004., ISBN: 9631944662