Tantárgy ismertető - Szakmódszertan I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMV1NNMTMPKnincs3
Tematika
Az elektrotechnika-elektronika szakmacsoport tantervei, modulrendszere és az oktatás sajátosságai. A szaktanár felkészülése a tanórákra. A rendszerközvetítő - és a szituatív tanulási rendszer megválasztásának kritériumai az elektrotechnikai tananyagegységek tanítása során. Képzési célok pontos meghatározása a kompetencia-követelmények figyelembe vételével. Induktív és deduktív tananyag-feldolgozási stratégiák alkalmazása a villamos alaptörvények oktatásában. A módszerek megválasztásának szempontjai. A tanítási órák motiválása. Csoportdinamikai elveken alapuló módszerek. A szemléltetés lehetőségei a szakelméleti- és gyakorlati foglalkozásokon. Programozhatóság az elektronikai ismeretek oktatásában. Tankönyvek, tanári- és tanulói segédkönyvek, kézikönyvek használata. A tanulói teljesítmények, a kimeneti kompetenciák mérésének módszerei és eszközei a szaktárgyak oktatásában.
Irodalom
  • Adolf Melezinek: Mérnökpedagógia. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár., Budapest, 1989.
  • Kraiciné Szokoly Mária: Módszertár. ELTE, Budapest, 2001.
  • Makó Ferenc: A magyar szakképzési rendszer. ZSKF Füzetek, Budapest, 2010. ISBN: , (elektronikus tananyag)
  • Makó Ferenc: A tanulás folyamata I-II-III. Fontys-BMF, Bp., 2001. (elektronikus oktató modulok)