Tantárgy ismertető - Szakmódszertan II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMV2NLMTMPKnincs3
Tematika
Az elektrotechnika-elektronika hatékony oktatásának objektív feltételei, az oktatócsomag. A laboratóriumi mérések szerepe az elektrotechnika-elektronika oktatásában. A szakmai gyakorlatok oktatásának módszertani kérdései.
Irodalom
  • Adolf Melezinek: Mérnökpedagógia. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár., Budapest, 1989.
  • Baloghné Szombathelyi Mária: Az elektrotechnika tanításának módszertana. Budapest, Műegyetemi Kiadó, (Jegyzetszám: J - 41001)
  • Baloghné Szombathelyi Mária: Az elektronika tanításának módszertana. Budapest, Műegyetemi Kiadó, (jegyzetszám: J 4 -1006)
  • Földes Zoltán - Kovács Miklós - Nagy Tamás: Módszertani Kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakembrek részére. SZIE, Győr, 2007.
  • Falus Iván és mtsai.: Az oktatócsomag. („A pedagógia időszerű kérdései” sorozatban.) Tankönyvkiadó, Budapest. 1979.