Tantárgy ismertető - Szakmódszertan II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMV2NNMTMPKnincs3
Tematika
Az elektronika hatékony oktatásának objektív feltételei. A tanítás tanulás folyamatának kibernetikai értelmezése. A tanítás tanulás folyamatának oktatástechnológiai megközelitése.
Az oktatócsomag. Az oktatócsomag tartalma. Az oktatócsomag készítésének körülményei.
Az oktatócsomag szakképzési alkalmazásai.
Példák az oktatócsomagokra.
A szakkabinet.
A laboratóriumi mérések szerepe az elektrotechnika- és elektronika oktatásában. A villamos mérölaboratórium kialakításának szempontjai. A laboratórium elökészítése a mérési foglalkozásokra.
Mérési feladatokat meghatározó tényezök. Mérési útmutatók. A mérési jegyzőkönyv.
Zárthelyi dolgozat írása, témái: Az oktatócsomag tartalma. Szakkabinet. Laboratóriumi mérés.
A mérési foglalkozás szakaszai, munkaformái, módszertani feladatai. A tanár és a tanuló tevékenysége a mérési foglalkozáson.
A szakmai gyakorlatok oktatásának módszertani kérdései I. (a tananyag kiválasztás szempontjai, módszertani sajátosságok, művelettanulás, a tanár felkészülése a műhelygyakorlatokra, a műhelygyakorlatok személyiség formáló hatása).
A szakmai gyakorlatok oktatásának módszertani kérdései II. (művelettanulás, a tanár felkészülése a műhelygyakorlatokra, a műhelygyakorlatok személyiség formáló hatása).
Szakkabineti óra megtekintése. Tanultak alkalmazása.
Laboratóriumi mérés felépítése. Tanultak alkalmazása.
Felkészülés a Szakmódszertan iskolai gyakorlatra. A tanult ismeretek összefoglalása. (Mire figyeljünk oda, amikor tanítunk!)
Az oktatócsomag beadása elektronikusan.
Az egyénileg elkészített, és időben beadott oktatócsomag közös értékelése.
Pót zárthelyi dolgozat írása.
Irodalom
  • Adolf Melezinek: Mérnökpedagógia. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár., Budapest, 1989.
  • Baloghné Szombathelyi Mária: Az elektrotechnika tanításának módszertana. Budapest, Műegyetemi Kiadó, (Jegyzetszám: J - 41001)
  • Baloghné Szombathelyi Mária: Az elektronika tanításának módszertana. Budapest, Műegyetemi Kiadó, (jegyzetszám: J 4 -1006)
  • Földes Zoltán - Kovács Miklós - Nagy Tamás: Módszertani Kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakembrek részére. SZIE, Győr, 2007.
  • Falus Iván és mtsai.: Az oktatócsomag. („A pedagógia időszerű kérdései” sorozatban.) Tankönyvkiadó, Budapest. 1979.