Tantárgy ismertető - Szakmódszertan III.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMV3NLMTMPKnincs3
Tematika
Távoktatás módszertana. Moduláris képzés módszertana. Kötetlen- és rugalmas oktatási formák módszerei. Tanulásirányítás- és tanulástámogatás. Kompetencia mérés- és értékelés. Szakmai foglalkozások tananyagainak elektronikus oktatási keretrendszerbe történő feltöltése (Moodle). A szakelméleti és gyakorlati oktatás összhangolása. Gyakorlati oktatás külső gyakorló helyeken.
Irodalom
  • Kovács Ilma: Nyitott képzés és távoktatás Franciaországban Budapest, 2007. http://mek.niif.hu/04600/04653/04653.doc
  • Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek Budapest, Gondolat Kiadó., 2009.
  • Kovács Miklós: A gyakorlati oktatás módszertana Győr, SZIE, 2009.
  • Nádasi András: Agria Media 2008 : \"a WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás egyik legfontosabb feltétele\" : \"the WEB 2.0 is one of the most important preconditions for the launching of effective e-learning programs\" Eger, EKF Líceum Kiadó, 2009.
  • Nagy Tamás: Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakemberek részére. Budapest, MKIK, 2009.
  • Szűcs András: A távoktatás módszertanának fejlesztése Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet., 2006.
  • Udvardi Lakos Endre: Lifelong Learning, Modul, Kompetencia Szakképzési Szemle XVIII. Évfolyam 2002/1.