Tantárgy ismertető - Szakmódszertan III.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPSMV3NNMTMPKnincs3
Tematika
A pedagógiai modellekintegrációja az elektronikus oktatásba. Elektronikus aszinkron és szinkron tanulási módszerek alkalmazása a villamos szakterületen.
Tutorálási módszerek az elektronikus távoktatásban. Az elektronikus oktatórendszerek szerepe a jövő iskolájában. Moodle szerkesztő eszközök használata.
Kompetenciamérés és értékelés. A szakelméleti tudás ellenőrzése, elektronikus tesztlapok szerkesztése.
A villamos szakterület multimédia és html anyagainak importja. Hallgatói támogatási eszközök (GYIK, szójegyzék, tárgymutató, tanulási útmutató) szerepe és beépítése a szakmai tananyagokba.
eLearning adminisztráció, a hallgató tanulásának nyomon követése. Online hallgatói támogatások tervezése és alkalmazása. Az oktató által megadott elektrotechnika-elektronika témakörből elektronikus tananyag készítése és feltöltése az oktatórendszerre.
Egyéni, páros, individualizált, csoport és frontális munkaformák a laboratóriumokban, tanműhelyekben és üzemi munkahelyeken.
A pedagógiai modellek az elektronikus oktatásban. Az elektronikus oktatórendszerek szerepe a jövő iskolájában. Egy gyakorlati példa kidolgozása.
Zárthelyi dolgozat írás.
A motiváció szerepe, szükségessége a szakmai képzés folyamatában, külső-belső motiváló tényezők. Az ellenőrzés módszerei (szóbeli, írásbeli, feladatlapok, tesztek, ellenőrző kérdéssorok, gyakorlati munkafeladatok).
A tanár személyiségének szerepe a hatékony szakmai képzésben, a tanár felkészülése az elektronika tanítási óráira.
Tanórákon kívüli tevékenységrendszer a szakképzésben (üzemlátogatás, tanulmányi kirándulás). Tömegkommunikációs hatások szerepe a műszaki elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatásában.
Gyakorlati oktatás külső gyakorló helyeken.
A normál ütemű munkavégzés integrálása a teljes termelési, technológiai folyamatba.
A szakmai személyiség formálása.
A tanult ismeretek ismétlése és alkalmazása az összefüggő nevelési-oktatási gyakorlaton.
A beadott házi feladatok közös értékelése és megvitatása.
Irodalom
  • Kulcsár Zsolt: Az integratív elearning felé. Budapest, http://www.crescendo.hu/konyvek/integrativ-e-learning 2009.
  • Kovács Miklós: A gyakorlati oktatás módszertana Győr, SZIE, 2009.
  • Nagy Tamás: Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakemberek részére. Budapest, MKIK, 2009.
  • Nádasi András: Agria Media 2008 : \"a WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás egyik legfontosabb feltétele\" : \"the WEB 2.0 is one of the most important preconditions for the launching of effective e-learning programs\" Eger, EKF Líceum Kiadó, 2009.
  • Udvardi Lakos Endre: Lifelong Learning, Modul, Kompetencia Szakképzési Szemle XVIII. Évfolyam 2002/1.
  • Kovács Miklós: A gyakorlati oktatás módszertana. Győr, SZIE, 2009.