Tantárgy ismertető - Kommunikáció

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPTK11NNMTMPKnincs3
Tematika
A tantárgy áttekinti a kommunikáció alapfogalmait, az individuális, a szervezeti, a társadalmi, a kultúrközi és a tömegkommunikáció sajátosságait. Kiemelten foglalkozik a verbális és a nem verbális kommunikáció jellegzetességeivel. Gyakorlatokon keresztül segíti a különböző kommunikációs technikák elsajátítását.
Irodalom
  • Hamp Gábor-Horányi Özséb: Társadalmi kommunikáció mérnököknek. Typotex Kiadó, Budapest, 2006.
  • Karl Erik Rosengren: Kommunikáció. Typotex Kiadó, Budapest, 2008.