Tantárgy ismertető - Kommunikáció

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPTK12NLMTMPKnincs3
Tematika
A tantárgy betekintést nyújt a kommunikációelmélet alapfogalmaiba és kiemelten foglalkozik a pedagógiai kommunikáció jellegzetességeivel. Gyakorlatokon keresztül segíti a különböző kommunikációs technikák elsajátítását.
Irodalom
  • Hamp Gábor-Horányi Özséb: Társadalmi kommunikáció mérnököknek. Typotex Kiadó, Budapest, 2006.
  • Karl Erik Rosengren: Kommunikáció. Typotex Kiadó, Budapest, 2008.
  • Zrinszky László: Gyakorlati pedagógiai kommunikáció. ADU-FITT IMAGE, Budapest, 2002.