Tantárgy ismertető - Tanulásmódszertan

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPTMS1NNMTMPKnincs3
Tematika
Tanulás az információs társadalomban. Tanuláselméletek-, tanulási modellek. A tanulásdiagnosztika célja, tervezése. A tanulásdiagnosztika módszerei. A személyes tanulási stílus felmérése. Tanulási nehézségek azonosítása és feloldásuk a személyes tanulási térben. A személyes tanulási stílussal harmonizáló tanulási módszerek megválasztása. Tanulásfejlesztés. A tanulás input-, folyamat és output fázisának fejlesztése. Az önszabályozó tanulás személyes stratégiájának kialakítása.
Irodalom
  • Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan: Tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez. Budapest : Metódus-Tan, 2004. ISBN: 963-216-623-X
  • Dryden, G., Vos, J.: The learning revolution (magyar) A tanulás forradalma I-II. Budapest : Bagolyvár, 2004. ISBN: 963 9447 51 X., ISBN: 963 9447 52 8
  • Makó Ferenc: Tanulási útmutató a BMF hallgatói számára http://www.bmf.hu/pdf/TANMODSZ_TA2006.pdf
  • Molnár Éva: Az önszabályozó tanulás. In:” Iskolakultúra 2002/9.” http://www.neumannhaz. hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=title_details_page.html&oid=52131&
  • Tanulási problémák, tanulási zavarok - tanuljunk meg tanulni! http://tanulasitech.fw.hu/
  • Falussy Béla: A felnőttkori tanulás, önképzés változásai, jelenlegi feltételei és körülményei a KSH időmérleg-életmód felvételei alapján. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=idofelhasznalas-1-Falussy-felnottkori
  • Czere János: A problémamegoldó folyamat. Fontys PTH, 2001, (CD-ROM alapú multimédia tananyag és e-book);