Tantárgy ismertető - Technikatörténet

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPTTS1NNMTMPKnincs3
Tematika
A kurzus a technika történetének néhány válogatott témakörét öleli fel. Ilyenek például: A műszaki ábrázolás fejlődéstörténete; Az elektrotechnika története; Az energiaforrások átalakítására szolgáló technikai eszközök fejlődése, melyek között a megújuló energiaforrások, a Nap, a szél és a víz hasznosításai kiemelt hangsúlyt kapnak.
Irodalom
  • Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Gondolat Kiadó. Budapest, 1978
  • Rosta István: Magyarország technikatörténete. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2001
  • Technikatörténet 1760-1960, ELTE. Budapest,1993
  • Hermann Heinz Wille: A szakócától a dinamóig. A technika története a kezdetektől 1900-ig. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1988
  • Licskó György: A technikatörténet vázlata. A tűzgyújtástól az automatizálásig. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 1995