Tantárgy ismertető - Technikatörténet

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPTTV1NLBTMPKnincs3
Tematika
Technikatörténeti bevezetés. Technikatörténeti kronológia. Feladatválasztás.
A műszaki ábrázolás fejlődéstörténete.
Az elektrotechnika fejlődésének története.
Az energiahordozók átalakítására szolgáló technikai eszközök. A fogyó (szén, szénhidrogének stb.) és kiemelt hangsúllyal a megújuló (Nap, szél, víz, stb.) energiaforrások átalakítására szolgáló technikai eszközök fejlődése kronologikus sorrendben.
Gyakorlati megoldások és fontosabb elméleti magyarázatok. A közeljövő kihívásai, technikai tendenciái.

Irodalom
  • Licskó György: A technikatörténet vázlata. A tűzgyújtástól az automatizálásig. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 1995
  • Hermann Heinz Wille: A szakócától a dinamóig. A technika története a kezdetektől 1900-ig. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1988
  • Technikatörténet 1760-1960, ELTE. Budapest,1993
  • Rosta István: Magyarország technikatörténete. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2001