Tantárgy ismertető - Vállalati képzések tervezése és szervezése - levelező képzés

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPVKV1NLBTMPKnincs2
Tematika
A munkavállalók tudásának szerepe a vállalat eredményességében.
A munkaerő kiválasztása - képezhetőség. Karrierterv.
Szakértők foglalkoztatása. Fiatal kollégák mentorálása, a munkahelyi beilleszkedés segítése.
A munkavállalók és a vállalat képzési igényének felmérése és összehangolása.
A képzésre rendelkezésre álló vállalaton belüli és kívüli erőforrások, feltételek és lehetőségek.
Vállalati képzés-típusok: szakmai képzések, személyiségfejlesztő, csapatépítő tréningek, vezetőképzés.
A felnőttek tanulásának sajátosságai. Az ösztönzés lehetőségei és módszerei.
A felnőttek tanulását segítő bánásmód és oktatási módszerek.
A képzési folyamat megtervezése. Képzési tervek szakmai és pedagógiai értékének megítélése.
A képzési folyamat megvalósításának szervezési feladatai.
A képzés eredményességének vizsgálata.
Esettanulmányok elemzése.
Irodalom
  • Klein Sándor (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Kiadó, Budapest
  • Barizsné Hadházi Edit - Kun András István - Polónyi István (2004): Felnőttképzés, vállalati képzés. Debreceni Egyetem