Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Hallgatói ügyintézés

A TMPK és az Egyetemi karok közös képzéseinek ügyrendje [Adobe Acrobat ikon - 110.89 KB].

Képzéseinkkel kapcsolatos tartalmi kérdések megválaszolásában – felvételi, órarend, tantervek, tantárgyi követelmények, szakdolgozatírás, záróvizsgák, stb. – Hajnal Andrea ügyvivő nyújt segítséget.
E-mail: hajnal.andrea@tmpk.uni-obuda.hu
Telefon: 06-1-666-5389
Félfogadási idő: minden nap 11-13 óráig (1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. em. 218.)

Képzéseinkkel összefüggő tanulmányi, adminisztratív ügyek intézésével – Neptun, tandíj, ösztöndíj, diákigazolvány – és minden kérvény leadásával a Tanulmányi Osztály munkatársaihoz kell fordulni az alábbiak szerint:

Önköltségi díj kiegyenlítésének folyamata cég által: tájékoztató [Adobe Acrobat ikon - 341.86 KB].

Nappali, levelező, kiegészítő MA mérnöktanár szak

Gépészmérnöki, had-és biztonságtechnikai mérnöki szakirány:
Kucseráné Bőti Andrea
kucsera.andrea@bgk.uni-obuda.hu
1081 Budapest, Népszínház u. 8. fsz. 8.
Tel.: 666-5417

Villamosmérnöki szakirány:
Flender Katalin
flender.kata@kvk.uni-obuda.hu
1034 Budapest, Bécsi út 94-96/a. BC.1.31
Tel.: 666-5865

Könnyűipari mérnöki szakirány:
Vass Anna
vass.anna@rkk.uni-obuda.hu
1034 Budapest, Doberdó út 6. D.1.60
Tel.: 666-5911

Mérnök informatikusi szakirány:
Nógrády Vajk
nogrady.vajk@nik.uni-obuda.hu
1034 Budapest, Bécsi út 96/B. B.A.1.17
Tel.: 666-5565

Műszaki menedzseri szakirány:
Bíróné Troll Marianna
troll.marianna@kgk.uni-obuda.hu
1084 Budapest, Tavaszmező utca 17. TA.1.29/b
Tel.: 666-5231

Levelező BSc műszaki szakoktató szak

Gépészeti, elektronikai szakirány:
Kozár Istvánné Gyöngy
kozar.gyongyi@bgk.uni-obuda.hu
Népszínház u. 8. fsz. 6.
Tel.: 666-5367

Szakirányú továbbképzések


Hajnal Andrea
hajnal.andrea@tmpk.uni-obuda.hu
Népszínház u. 8. 218.
Tel.: 666-5389

Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2021.05.26 © 2007-2018 VA