Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Vállalati instruktor szakirányú továbbképzési szak

A képzés tartalma

A vállalati szakoktatók szakképzettségük és munkatapasztalatuk folytán a duális szakképzést folytató vállalatok meghatározó szereplői.

Többségük, megbecsült szakmai munkakörből kerül oktató pozícióba, ugyanakkor nem nagyon rendelkezik pedagógiai felkészültséggel, gyakorlattal. A gyakorlati szaktudás és tapasztalatok hatékony és eredményes átadásához, a tanulók személyiség-fejlesztéséhez rendszerint további célirányos felkészültségre is szükségük van.

E mellett korszerű metodikai, taneszköz használati tudásra, oktatásszervezési és szakmai foglalkozásvezetői kompetenciákra is szert kell tenniük. A program a tanulók munkapozícióba való beilleszkedéséhez, szakmai készségeinek fejlesztéséhez és az önálló munkavégzéséhez szükséges oktatói szerepek fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet.

Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2019.01.11 © 2007-2018 VA