Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Vállalati mentor szakirányú továbbképzési szak

A képzés tartalma

A mentorálás egy hosszabbtávú, tudatosan megtervezett és végiggondolt szakmai és személyiségfejlesztő folyamat, aminek során a személyes példaadás, illetve az élettapasztalatok és jó gyakorlatok átadása egy mentor és mentorált (mester és tanítvány) között kialakuló bizalmi kapcsolaton nyugszik.

A mentor elkötelezett a mentorált – többnyire az adott munkakörben pályakezdő munkatárs, gyakornok – személyes és szakmai fejlesztése iránt a vállalat céljainak megfelelően.

A mentor feladata az úgynevezett soft-skills-ek (pl. kooperatív készség, kollaboratív készség, kommunikációs készség, szervezőkészség) és képességek (pl. problémamegoldó képesség, kreativitás) fejlesztése.

A mentori feladatra való felkészülés alkalmas az eddigi tudás át- és újragondolására, új kompetenciák megszerzésére, a meglévők továbbfejlesztésére is.

Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2019.01.11 © 2007-2018 VA