Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Felhívás

Az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ a vizsgaelnöki és szakértői feladatok ellátásához szükséges kompetenciák elsajátítására akkreditált szakirányú továbbképzési szakot indít.

A képzést kiemelten ajánljuk tanároknak, vezetőtanároknak, szakmai munkaközösség vezetőknek, akik érettségi- vagy vizsgaelnöki illetve köznevelési, szakképzési vagy felnőttképzési szakértői feladatokra kívánnak felkészülni.

A szakvizsga beszámít a pedagógus továbbképzések rendszerébe. Magasabb fizetési kategóriába való besorolásra is lehetőséget adhat (közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, köznevelési törvény). E lehetőséget előzetesen a munkáltatóval célszerű egyeztetni.

A képzés célja

A szakvizsgázott pedagógus szakértői és vizsgaelnöki feladatokat tudjon ellátni a közoktatási intézményekben. Az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában megfelelő módszertani jártassággal rendelkezzen e feladatkörök színvonalas megvalósításához, illetve további ismeretekkel rendelkezzen a felnőttképzési programokhoz szervezett szakértői és vizsgaelnöki feladatok ellátásához is.

A képzés formája

levelező tagozat

Képzési idő:

Levelező tagozaton 4 félév; összesen 360 óra.

A féléves óraszám átlagosan 90 óra, ami kb. heti 6 óra elfoglaltságot jelent. Az oktatás időpontját, a jelentkezést követően egyeztetjük a hallgatókkal. A „Gyakorlatvezető mentortanár” végzettséggel rendelkező pedagógusoknak jelentős kredit beszámítást biztosítunk!

A megszerzendő kreditek száma

120 kredit

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Vizsgaelnöki-feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megjelölése

Szakvizsgázott pedagógus (vizsgaelnöki szakértő)

A jelentkezés feltétele

  1. pedagógus szakképesítés:
    mesterképzésben szerzett tanári oklevél, illetve – 2006 előtti képzéseknél – főiskolai vagy egyetemi szintű tanári képesítés;
  2. legalább 3 éves tanári/oktatói gyakorlat.

A jelentkezés módja

A szakra, a „Vizsgaelnöki jelentkezési lap” kitöltésével- és postacímünkre való visszaküldésével lehet jelentkezni. (A jelentkezőket – a jelentkezési határidő után – a további teendőikről értesíteni fogjuk. A programmal kapcsolatos további információkat a jelentkezési címen lehet kérni.)

Jelentkezési határidő

2020. január 20. (a februárban induló képzésre) és
2020. június 22. (a szeptemberben induló képzésre)

A képzés költsége

100.000,-Ft/félév

A jelentkezési laphoz csatolni kell

  • a tanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolatát,
  • legalább 3 éves tanári szakmai gyakorlatról szóló munkáltatói igazolást,
  • továbbá szakmai önéletrajzot.

Letölthető dokumentumok

Mb. főigazgató:
Dr. habil. Simonics István
egyetemi docens
Mb. oktatási igazgató:
Dr. Makó Ferenc
főiskolai docens
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2020.01.19 © 2007-2018 VA