Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

 
Hírek, aktualitások - 2016. január
 
Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra
Student research union

Kedves Hallgatóink!

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ pályázatot hirdet demonstrátori megbízásra a 2015/2016-os tanév II. félévére:
1 fő részére, 10 óra/hét foglalkoztatással

A pályázati felhívás teljes szövegét MS Word ikon innen töltheti le.

A jelentkezés módja:
A pályázatot a pályázati űrlapon MS Word ikon , a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2016. február 5. (péntek) 12 óráig a TMPK főigazgatója részére egy példányban benyújtani a 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. 218. címre.

 
Pedagógiai gyakorlatok beosztása

Letölthető a Pedagógiai gyakorlatok beosztása (frissítve: 2016/01/30) Adobe Acrobat ikon , benne az első találkozók helyével és időpontjával (2016. február 12. vagy 19.).

 
Záróvizsga beosztás

Letölthető a 2016. februári záróvizsgák beosztása Adobe Acrobat ikon 126.62 KB.

 
2016 szeptemberében induló műszaki szakoktató és mérnöktanári szakjaink

Az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központja 2016 szeptemberében ismét indítani kívánja az alábbi szakokat:

  • Műszaki szakoktató – 7 féléves (BSc) képzés gépészeti, elektronikai és könnyűipari szakirányon.
  • 10 féléves osztatlan mérnöktanár mesterképzés (új MEd képzés) gépészet-mechatronika, polgári és biztonságvédelem, elektrotechnika-elektronika, könnyűipar, műszaki-gazdasági és informatika szakirányon.
  • Mérnöktanár szak – 4 féléves (MA) képzés gépészmérnök, had- és biztonságtechnika, villamosmérnöki, mérnök informatikus, műszaki menedzser-gazdálkodási mérnök és könnyűipari mérnök szakirányon.

A képzésekről és a felvételi eljárásról bővebb tájékoztatás itt olvasható:
Műszaki szakoktató képzés: Jelentkezés alapképzésre
10 féléves mérnöktanár képzés: Jelentkezés a nappali, 10 féléves osztatlan mérnöktanár mesterképzésre (új MEd képzés)
4 féléves mérnöktanár képzés: Jelentkezés osztott mérnöktanár mesterképzésre (hagyományos MA képzés)

További információk kérhetők Fónagy-Bicskei Ildikó ügyvivőtől
Tel.: (1) 666-5389 Fax: (1) 666-5491
E-mail: bicskei.ildiko@tmpk.uni-obuda.hu

 
2016-ban induló pedagógus-továbbképzési szakjaink

Központunk 2016 januárjában ismét indítani kívánja a:

2016 augusztusában pedig az alábbi pedagógus-továbbképzési szakokat:

Jelentkezési határidő:
2016 januárjában induló képzésünknél: 2016. január 15.
2016 augusztusában induló képzéseinknél: 2016. június 30.

Információ:
Fónagy-Bicskei Ildikó – ügyvivő
Tel.: (1) 666-5389 Fax: (1) 666-5491
E-mail: bicskei.ildiko@tmpk.uni-obuda.hu

 
A Központ munkatársainak írásai a Neveléstudomány című tudományos folyóiratban

A Neveléstudomány: Oktatás - Kutatás - Innováció című tudományos folyóirat negyedévente jelentet meg színvonalas írásokat tudományterületünkről.

A 2015. évi 4. számban Központunk három munkatársának, Dr. Fűzi Beatrixnak, Dr. Holik Ildikónak és Tordai Zitának jelent meg egy-egy írása.
A tudományos folyóirat Fókusz című rovatának címe: "A mentortanári szerep".

 
2015. december
 
Munkatársat keresünk

A Központ pályázatot hirdet adjunktus munkakör betöltésére.

Bővebb tájékoztatás a pályázati feltételekben Adobe Acrobat ikon olvasható.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. január 21.

 
Tóth Béláné professor emerita Adolf Melezinek Díjat kapott

Tóth Bélánét, a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ professor emeritáját több évtizedes kimagasló munkájáért a Nemzetközi Mérnökpedagógiai Társaság (IGIP) Adolf Melezinek Emlékplakettjével tüntették ki.

Szívből gratulálunk, további eredményes munkát kívánunk!

 
KÉT DIPLOMA 10 FÉLÉV ALATT! - ÚJ LEHETŐSÉG BSC-S HALLGATÓK SZÁMÁRA

Nappali tagozatos, BSc gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, mérnökinformatikusi és műszaki menedzser szakok azon hallgatói, akik teljesítették a képzés 2. félévét és minimum 45 kreditet vagy 4. félévét és minimum 80 kreditet, bekapcsolódhatnak a nappali tagozatos mérnöktanári mesterképzésbe.

Kiknek ajánljuk ezt a lehetőséget?

  • Akik 10 félév alatt két diplomát szeretnének szerezni.
  • Akik műszaki munkakörökben és állami vagy vállalati oktatási szférában is kamatoztatható végzettségre tennének szert.
  • Akik a munkavállaláskor is hasznos pszichológiai, kommunikációs, pedagógiai ismeretekkel gazdagodnának.
  • Akik tapasztalatot szereznének emberek és csoportok munkájának szervezésében, irányításában, értékelésében.
  • Akik egyénre szabott, élmény gazdag, fejlesztő foglalkozásokon vennének részt.

Jelentkezési határidő: 2015. december 20.

További információkért Fónagy-Bicskei Ildikóhoz fordulhat a bicskei.ildiko@tmpk.uni-obuda.hu e-mail címen vagy a 06-1-666-5389 telefonszámon.

 
Főigazgató:
Dr. habil. Tóth Péter
egyetemi docens
Általános és oktatási főigazgató-helyettes:
Dr. Makó Ferenc
főiskolai docens
Megbízott hivatalvezető:
Dr. Holik Ildikó
adjunktus
Ügyvivők:
Fónagy-Bicskei Ildikó
Központi félfogadás:
H-P: 11.00-13.00
Általános oktatói fogadóóra:
Cs: 12.00-13.00
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

© 2007-2014 VA