Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

 
Hírek, aktualitások - 2019. július
 
Diplomaátadó ünnepség

2019.07.18.

2019. július 12-én került megrendezésre a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ diplomaátadó ünnepsége, amelyen mérnöktanárok, gyakorlatvezető mentortanárok és vizsgaelnökök vehették át oklevelüket.

Gratulálunk végzett hallgatóinknak!

 
2019. június
 
2019-ben induló szakirányú pedagógus-továbbképzési szakjaink
Image by StartupStockPhotos from Pixabay

2019.06.18.

A jelentkezési határidő meghosszabbításra került: 2019. Augusztus 16-ig.

Központunk ismét indítani kívánja az alábbi pedagógus-továbbképzési szakokat:

 1. Gyakorlatvezető mentortanári feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 2. Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 3. Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
 4. Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
 5. Pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak

Vállalati oktatóknak ajánlott új szakirányú továbbképzési szakok:

 1. Vállalati mentor szakirányú továbbképzési szak
 2. Vállalati instruktor szakirányú továbbképzési szak

A jelentkezési határidő meghosszabbításra került: 2019. Augusztus 16.

További fontos információk: www.felvi.hu (szakirányú továbbképzések)

Letölthető jelentkezési lap. MS Word ikon

Információ:
Hölvényi Orsolya – ügyvivő
Tel.: (1) 666-5389 Fax: (1) 666-5491
E-mail: holvenyi.orsolya@tmpk.uni-obuda.hu

 
Szabadon választható kurzusok tárgyfelvétele

2019.06.03.

Ezúton ajánljuk figyelmébe - a nappali tagozatos BSc mérnökhallgatók számára, - a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ által meghirdetett 34 szabadon választható kurzust.

A tantárgyak teljes listája- és programja a honlapunkon olvasható!

A 2019/2020-as tanév őszi félévében meghirdetett kurzusok órarendi adatait a Neptun rendszer tartalmazza.

Miért érdemes ezeket a tantárgyakat választania?

 • mert a munkaerő-piacon- és a munka világában fontos mérnöki soft skills-eket fejlesztik;
 • mert hozzájárulnak a BSc diploma kreditjeinek megszerzéséhez;
 • mert segítséget nyújtanak az alapvető műveltség, a szélesebb látókör eléréséhez;
 • mert elősegítik a kommunikációs képességek (előadói, tárgyaló-, prezentációs képesség) és az önismeret fejlődését;
 • mert betekintést nyújtanak az emberekkel és a társadalommal kapcsolatos tudományokba;
 • mert bemutatják a pszichológia és pedagógia hétköznapokban is hasznosítható ismereteit;
 • mert a választható műszaki tárgyak a műszaki látókör bővítése mellett hozzájárulnak a műszaki alap- vagy mesterképzés tantárgyainak mélyebb megértéséhez, illetve megkönnyítik a számítógépes feladatok elvégzését.

További információk kérhetők: Hölvényi Orsolya – ügyvivőtől (E-mail: holvenyi.orsolya@tmpk.uni-obuda.hu, Telefon: (1)-666-5389

Várjuk jelentkezését!

 
2019. május
 
Felhívás- és jelentkezés BSc-s hallgatóknak!

2019.05.29.

Az MA mérnöktanári előképzésben történő részvétel lehetőségei.

Nappali tagozatos, BSc gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, mérnökinformatikusi és műszaki menedzser szakok azon hallgatói, akik teljesítik a képzés 2. félévét és minimum 30 kreditet vagy 4. félévét és minimum 65 kreditet, bekapcsolódhatnak a nappali tagozatos mérnöktanári előképzésbe.

Miért érdemes részt venni a mérnöktanári előképzésben?

Mert kurzusaink

 • e-learning vagy blended learning formájában teljesíthetők, ezáltal lehetőséget biztosítanak a rugalmas időkeretek között, egyéni időbeosztás alapján történő tanulásra (a blended learning kurzusok kombinálják az e-learning és a tantermi oktatás lehetőségeit),
 • a műszaki munkakörökben és állami vagy vállalati oktatási szférában is kamatoztatható pszichológiai, pedagógiai és kommunikációs ismereteket kínálnak,
 • a tantermi gyakorlatok fejlesztik a résztvevők személyiségét, önismeretét, érzelmi intelligenciáját, szociális kompetenciáit, problémamegoldó-, döntéshozó- és konfliktuskezelő képességeit,
 • fejlesztik a hallgatók kommunikációs készségeit, kifejezőkészségét, előadókészségét, tárgyalástechnikáját, betekintést nyújtanak az asszertív kommunikációba,
 • ezáltal hozzájárulnak a munkahelyi és társas kapcsolatok szituációinak hatékonyabb kezeléséhez, illetve a személyes hatékonyság növeléséhez a munkahelyen és a hétköznapokban, valamint
 • egyénre szabott, élmény-gazdag, fejlesztő foglalkozásokat kínálnak.

Melyek a képzés főbb jellemzői?

 • Már a 2019/2020. tanév I. félévétől felvehetők a mérnöktanár-mesterképzés bizonyos tantárgyai.
 • A hallgatók félévente 2-4 pedagógiai, pszichológiai, kommunikációs, illetve oktatás-módszertani tantárgyat hallgathatnak a BSc képzés tantervében előírt szakmai tantárgyak mellett.
 • Így a 7. félévre, a BSc mérnöki diploma megszerzéséig teljesíthetik a nappali tagozatos osztott mérnöktanári mesterképzés tantárgyainak egy részét (max. 30 kredit ingyenesen).
 • Ennek megfelelően a BSc oklevél megszerzését követően 3 félév alatt (standard kreditbeszámítással) teljesíthetik a 120 kredites mérnöktanári mesterképzés további követelményeit: államilag finanszírozott képzésben, nappali vagy levelező tagozatos képzési formában.
 • Így összességében 10 félév alatt 2 diplomát szerezhetnek: egy BSc mérnökit és egy MEd mérnöktanárit.
 • A MEd mérnöktanári tanulmányok során a hallgatók igényelhetnek Klebelsberg ösztöndíjat, melynek összege akár havi 75.000 Ft is lehet.

Jelentkezési lap benyújtása legkésőbb: 2019. június 10.

További információkért Hölvényi Orsolyához fordulhat: holvenyi.orsolya@tmpk.uni-obuda.hu vagy a 06-1-666-5389 telefonszámon.

 
Alumni 2019

2019.05.01.

Április 26-án pénteken megtartottuk az első TMPK Alumni találkozónkat. Az esemény vidám hangulatban telt. A köszöntők után tanárok és diákok közösen idézték fel emlékeiket, majd néhányan megosztották a többiekkel szakmai életútjukat. Olyan érdekes életpályákról hallottunk, mint Pesti Csilla, mérnöktanár, informatikus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetében kutatói segédmunkatárs, Csapó Tamás, Martonvásári Beethoven Általános Iskola intézményvezetője, a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium tanulmányi igazgató életútja. Megismerhettük továbbá Merényi Ádám, Microsoft Magyarország Kft. oktatási vezető, Duchon Jenő, Nemzeti Adó- és Vámhivatal – Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet, Fejlesztési és Módszertani Főosztály, osztályvezető, Sebők Irén, Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára, hegedű művésztanár, karmester szakmai pályafutását. Korábbi és jelenlegi oktatók és hallgatók találtak egymásra és szövődtek új kapcsolatok régiek mellett.

A programban igazi kulturális színfolt volt az Óbudai Egyetem kórusának, valamint Sebők Irén volt hallgató és tanítványainak zenei fellépése. A színvonalas és nagyszerű élményt nyújtó előadásokért külön köszönetet mondunk nekik. Szintén köszönet jár Sipos Kinga volt mérnöktanár hallgatónknak az esemény videos megörökítéséért.

A résztvevők azzal köszöntek el egymástól, hogy a jövőben hagyományt teremtve örömmel találkoznának újra.

Minden kedves vendégünknek köszönjük az aktív részvételt!


 
2019. február
 
Tavaszi TDK időpontjai

2019.02.19.

 • április 1. 12:00 óra
  A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.tmpk.uni-obuda.hu/) elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.
 • április 18. 12.00 óra
  A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.
 • április 25. 14.00 óra
  Az Óbudai Egyetem XLIX. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.
 • május 2. 17.00 óra
  A XLIX. Óbudai Egyetem TDK ünnepélyes eredményhirdetése Tavaszmező utcában.
 
Kezdő angol kurzus

2019.02.06.

TNKAA11BNE kóddal a kezdő angol Bertalan Zsuzsanna nyelvtanárnál ebben a félévben meghirdetésre került, órarendi adatok: csütörtök 8.00-11.30, TA.3.318.

Minden karra vonatkozóan ez az egy kurzus került meghirdetésre.

 
Keresztféléves beiratkozás

2019.02.05.

Letölthető az Oktatási Hivatalnak a 2018/2019. tanévre a keresztféléves felvételi eljárásban magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert, illetve magyar állami ösztöndíjas finanszírozásra átsorolt hallgatók beiratkozásával kapcsolatos tájékoztatása Adobe Acrobat ikon .

 
Szintfelmérő időpontja

2018.02.01.

Tájékoztatjuk az érintett hallgatókat, hogy a regisztrációs héten nincs nyelvi szintfelmérő.

 
Hírek, aktualitások - 2018. október
 
Októberi nyelvi szintfelmérő/belső vizsga eredmények

2018.10.29.

Letöltető a nyelvi szintfelmérőn megfelelt hallgatók listája Adobe Acrobat ikon .

 
2018. szeptember
 
Frissített órarend

2018.09.14.

Mérnöktanári (MA - levelező)

Gyakorlatvezető mentortanár

Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Műszaki szakoktató (BSc)

Szabadon választható tárgyak

 
mb. főigazgató:
Dr. habil. Simonics István
egyetemi docens
mb. oktatási igazgató:
Dr. Makó Ferenc
főiskolai docens
Hivatalvezető:
Dr. Tomory Ibolya
adjunktus
Ügyvivők:
Hölvényi Orsolya
Kádár Katalin
Központi félfogadás:
H-P: 11.00-13.00
Általános oktatói fogadóóra:
Cs: 12.00-13.00
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

A TMPK hírei a

is olvashatók.

Frissítve: 2019.07.18 © 2007-2018 VA