Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

 
Hírek, aktualitások - 2018. október
 
Felhívás az Óbudai Egyetem intézmény-akkreditációs eljárásában történő közreműködésre
MAB logo - Forrás: http://tir.mab.hu

2018.10.29.

Tisztelt Hallgatóink!

Intézményünk életében hamarosan egy olyan fontos eseményre kerül sor, amelynek keretében az Egyetem működésének, a hallgatók érdekében végzett munkánknak, valamint a hallgatóinknak nyújtott szolgáltatások minőségi értékelésére kerül sor. Ezt az eseményt intézményakkreditációs eljárásnak nevezik, és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság - mint hivatalos szakmai szervezet - végzi el annak érdekében, hogy a további működésünk során is biztosított legyen az akkreditált státusz, ami az Önök diplomájának nemzetközi elismertségéhez szükséges.

Az akkreditációs eljárásra 2018. november 5-6-án kerül sor, amikor egy 7 fős Látogató Bizottság keresi fel Egyetemünket, és végzi el a felülvizsgálatot.

Az Egyetem akkreditált státuszának újabb öt évre történő meghosszabbításához pozitív akkreditációs határozat szükséges, amelynek megszerzéséhez elengedhetetlen fontosságú a hallgatóink támogató hozzáállása is a felülvizsgálat során a Látogató Bizottság részéről felmerülő akkreditációs kérdések megválaszolásával.

Az akkreditációs eljárás időszaka alatt az oktatás az órarendnek megfelelően zavartalanul folyik, de a Látogató Bizottság egyes tagjai tanórák meglátogatásával, valamint a hallgatókkal folytatott konzultációk által is kívánnak bepillantást nyerni, információkat gyűjteni az intézményünkben folyó munkáról.

Kérem, hogy együttműködésével, a tanórai részvételével, segítse az akkreditációs eljárás folyamatát.

Üdvözlettel,
Prof. Dr. Réger Mihály
rektor

 
Októberi nyelvi szintfelmérő/belső vizsga eredmények

2018.10.29.

Letöltető a nyelvi szintfelmérőn megfelelt hallgatók listája Adobe Acrobat ikon .

 
Gyászhír

2018.10.08.

Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy kedves kollégánk, Kártyás Gyula az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központjának címzetes egyetemi docense 2018. október 3-án elhunyt.

Kártyás Gyulát az Óbudai Egyetem saját halottjának tekinti. Temetése 2018. október 26-án 9:45-kor lesz a Farkasréti Temetőben.

Kártyás Gyula a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán szerzett műszaki tanári diplomát. Az Óbudai Egyetemen és annak jogelőd intézményeiben közel 40 éven keresztül oktatott, illetve irányította, koordinálta a hallgatók tanulmányi ügyeit. Nagy szakértelemmel, felelősségtudattal állt helyt ezen az embert próbáló területen. E munkája mellett mindig is fontosnak tartotta anyaintézetével, a Mérnökpedagógiai Intézettel, majd a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központtal való kapcsolattartást. Technikatörténetet, szociológiát, szakmódszertant oktatott, illetve koordinálta a tanárszakos hallgatók pedagógiai gyakorlatait.

Elkötelezett támogatója volt a szakmai pedagógusképzésnek. Bölcs tanácsaival segítette az Egyetemünkön folyó mérnöktanárképzést.

Közelgő nyugdíjba vonulása kapcsán együtt tervezgettük, hogy 2019-től ismét visszajön hozzánk és nagyobb részt vállal a jövő mérnöktanárainak képzésében. Sajnos a halál kegyetlen módon közbeszólt és keresztülhúzta terveit.

A TMPK valamennyi munkatársa fájó szívvel búcsúzik szeretett kollégájától, Kártyás Gyulától.

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ érdekében kifejtett munkáját az idei évben Trefort Ágoston emlékéremmel ismertük el.

Kedves Gyula! Emlékedet megőrizzük, nyugodj békében!

Prof. Dr. Tóth Péter
a TMPK főigazgatója

 
Novemberben TDK

2018.10.28.

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa novemberben szervezi meg az őszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A XLVIII. Tudományos Diákköri Konferenciát 2018. november 14-án (szerdán) tartjuk.

A konferenciára 2018. október 18-án (csütörtök) délig (12:00 óra) lehet jelentkezni a honlapon.

A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait. A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – november 8. (csütörtök) délig (12:00 óra) kell feltölteni a rendszerbe.

A XLVIII. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2018. november 19-én, hétfőn 17:00 lesz a Bécsi úton.

Letölthető dokumentumok

 
„IGIP Senior Member” díjat kapott Dr. habil Simonics István

2018.10.08.

Dr. habil Simonics István, a TMPK oktatója, az IGIP – Mérnöktanárok Nemzetközi Társasága – görögországi Kos szigeten megrendezett ICL2018 Konferencia keretében szervezett Közgyűlésén, „IGIP Senior Member” díjat kapott többéves eredményes munkája elismeréseként.

A program keretében újabb két évre elnökségi tagnak is megválasztották egyetemi docens kollégánkat. Gratulálunk!

 
2018. szeptember
 
Frissített órarend

2018.09.14.

Mérnöktanári (MA - levelező)

Gyakorlatvezető mentortanár

Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Műszaki szakoktató (BSc)

Szabadon választható tárgyak

 
2018. július
 
Pótfelvételi
Pótfelvételi

2018.07.26.

A TMPK pótfelvételi eljárást hirdet az alábbi szakokon és képzési formákban:

 • műszaki szakoktató képzés, levelező tagozat (szakleírás)
 • 4 féléves mérnöktanár-képzés, levelező tagozat (szakleírás)

Csak költségtérítéses képzésre lehet jelentkezni.

Jelentkezni a felvi.hu-n kell. A pótfelvételi eljárás feltételei megegyeznek a normál eljáráséval. A határidők a felvi.hu-n olvashatók.

A mérnöktanár-képzés esetén felvételi elbeszélgetésre is sor kerül,
ennek időpontja: 2018. augusztus 15, szerda, 14 óra.
Helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. em. 218.
A felvételi elbeszélgetésre el kell hozni a diplomát/diplomákat, leckekönyvet(indexet)/leckekönyveket, nyelvvizsga bizonyítványt.

Bővebb információk a weboldalon vagy telefonon: 666-5389, hétfőtől péntekig 9 és 14 óra között.

 
Tanévnyitó - tájékoztatás

2018.07.23.

Nagy szeretettel köszöntjük a műszaki szakoktató és a mérnök tanár szakra felvett hallgatóinkat.

Az alábbi linkre kattintva olvasható az elsőéves hallgatóknak szóló rektori köszöntés. Adobe Acrobat ikon

A tanulmányi tájékoztató itt érhető el: http://uni-obuda.hu/oktatas/tanulmanyi-tajekoztato

 
A 2018/2019-es tanévben induló pedagógus-továbbképzési szakjaink

2018.07.02.

Központunk ismét indítani kívánja az alábbi pedagógus-továbbképzési szakokat:

Jelentkezési határidő (Meghosszabbítva!): 2018. augusztus 24.

Információ:
Hölvényi Orsolya – ügyvivő
Tel.: (1) 666-5389 Fax: (1) 666-5491
E-mail: holvenyi.orsolya@tmpk.uni-obuda.hu

 
Hírek, aktualitások - 2018. június
 
Választható kurzusok

2018.06.11.

Ezúton ajánljuk figyelmébe a nappali tagozatos BSc mérnökhallgatók számára a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ-által meghirdetett választható kurzusokat (2018/19. I. félév):

Kurzusok heti áttekintése: TMPK szabadon választható tárgyak MS Excel ikon

TMPK szabadon választható tárgyak listája MS Word ikon

 
A Budai-hegység felszíni és felszín alatti szépségei

2018.06.11.

Egy kurzus, hogy értsük, lássuk, és megtapasztaljuk a Budai hegyek felszíni és felszín alatti szépségeit. Egy cseppnyi történet, kevés geológia, leheletnyi erdei és barlangi élővilág… frissítő hegyi túra és igazi kúszós-mászós barlangbejárás. Közös kalandra fel!

2+1 óra: tantermi gyakorlat heti két órában, túra és barlangtúra közösen egyeztetett időpontban. Évközi jegy, 3 kredit

Oktató: Hanczvikkel Adrienn
Ha kérdésed van, írj bátran: hanczvikkel.adrienn@tmpk.uni-obuda.hu

A kurzus letölthető plakátja. Adobe Acrobat ikon

 
2018. április
 
Felhívás a BSc-s hallgatóknak, a mérnöktanári képzés lehetőségeiről.

2018.04.17.

Nappali tagozatos, BSc gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, mérnökinformatikusi és műszaki menedzser szakok azon hallgatói, akik teljesítik a képzés 2. félévét és minimum 30 kreditet vagy 4. félévét és minimum 65 kreditet, bekapcsolódhatnak a nappali tagozatos mérnöktanári előképzésbe.

Miért érdemes részt venni a mérnöktanári előképzésben?

Mert kurzusaink

 • e-learning vagy blended learning formájában teljesíthetők, ezáltal lehetőséget biztosítanak a rugalmas időkeretek között, egyéni időbeosztás alapján történő tanulásra (a blended learning kurzusok kombinálják az e-learning és a tantermi oktatás lehetőségeit),
 • a műszaki munkakörökben és állami vagy vállalati oktatási szférában is kamatoztatható pszichológiai, pedagógiai és kommunikációs ismereteket kínálnak,
 • a tantermi gyakorlatok fejlesztik a résztvevők személyiségét, önismeretét, érzelmi intelligenciáját, szociális kompetenciáit, problémamegoldó-, döntéshozó- és konfliktuskezelő képességeit,
 • fejlesztik a hallgatók kommunikációs készségeit, kifejezőkészségét, előadókészségét, tárgyalástechnikáját, betekintést nyújtanak az asszertív kommunikációba,
 • ezáltal hozzájárulnak a munkahelyi és társas kapcsolatok szituációinak hatékonyabb kezeléséhez, illetve a személyes hatékonyság növeléséhez a munkahelyen és a hétköznapokban, valamint
 • egyénre szabott, élmény-gazdag, fejlesztő foglalkozásokat kínálnak.

Melyek a képzés főbb jellemzői?

 • Már a 2018/2019. tanév I. félévétől felvehetők a mérnöktanár-mesterképzés bizonyos tantárgyai.
 • A hallgatók félévente 2-4 pedagógiai, pszichológiai, kommunikációs, illetve oktatás-módszertani tantárgyat hallgathatnak a BSc képzés tantervében előírt szakmai tantárgyak mellett.
 • Így a 7. félévre, a BSc mérnöki diploma megszerzéséig teljesíthetik a nappali tagozatos osztott mérnöktanári mesterképzés tantárgyainak egy részét (max. 30 kredit ingyenesen).
 • Ennek megfelelően a BSc oklevél megszerzését követően 3 félév alatt teljesíthetik a 120 kredites mérnöktanári mesterképzés további követelményeit.
 • Így összességében 10 félév alatt 2 diplomát szerezhetnek: egy BSc mérnökit és egy MEd mérnöktanárit.
 • A MEd mérnöktanári tanulmányok során a hallgatók igényelhetnek Klebelsberg ösztöndíjat, melynek összege akár havi 75.000 Ft is lehet.

Jelentkezési lap benyújtása legkésőbb 2018. május 11-ig.

További információkért Hölvényi Orsolyához fordulhat: holvenyi.orsolya@tmpk.uni-obuda.hu vagy a 06-1-666-5389 telefonszámon.

 
Főigazgató:
Prof. Dr. Tóth Péter
egyetemi tanár
mb. oktatási igazgató:
Dr. Makó Ferenc
főiskolai docens
mb. kutatási főigazgató-helyettes:
Dr. habil. Simonics István
egyetemi docens
Hivatalvezető:
Dr. Tomory Ibolya
adjunktus
Ügyvivők:
Hölvényi Orsolya
Kádár Katalin
Központi félfogadás:
H-P: 11.00-13.00
Általános oktatói fogadóóra:
Cs: 12.00-13.00
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

A TMPK hírei a

is olvashatók.

Frissítve: 2018.10.30 © 2007-2018 VA